Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Arbitrażowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż Bank Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 działając na podstawie art. 248 ust.1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) (dalej zwanej Ustawą), jako likwidator Pioneer Arbitrażowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej zwanego Funduszem), opublikował w Gazecie Giełdy Parkiet w dniach: 4 lutego 2005 r., 18 lutego 2005 r. i 4 marca 2005 r. głoszenie o rozpoczęciu likwidacji Funduszu (treść opublikowanego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej: http://www.pekaotfi.pl/tfi/arts.ogloszenie_04-02-2005 ).

Przesłanką rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 1) Statutu Funduszu, upływ okresu, na który Fundusz został utworzony. Art. 2 ust. 2 Statutu Funduszu stanowi, że Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 22 stycznia 2005 r. a art. 39 Statutu wskazuje ten dzień jako początek likwidacji Funduszu.

Zgodnie z powyższym rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 22 stycznia 2005 r. a jej zakończenie dnia 31 maja 2005 r.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.