Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ogłoszenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w tekście jednolitym statutu Pioneer FIO opublikowanym jako załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu opublikowanego na stronie internetowej PPTFI S.A. dnia 29 września 2010 r.

Warszawa, 31.01.2011r

Ogłoszenie o sprostowaniu

oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w tekście jednolitym statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanym jako załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu opublikowanego na stronie internetowej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. www.pekaotfi.pl dnia 29 września 2010 r.


W związku z oczywistą omyłką pisarską zaistniałą w tekście jednolitym statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) opublikowanym jako załącznik do prospektu informacyjnego Funduszu opublikowanego na stronie internetowej Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) www.pekaotfi.pl dnia 29 września 2010 r., polegającą na oznaczeniu w Rozdziale IV przedmiotowego statutu treści punktów: od IV.21. do IV.51. błędną numeracją, Towarzystwo, prostując powyższą omyłkę, uprzejmie informuje, że została ona skorygowana poprzez przywrócenie prawidłowej numeracji ww. punktów.

Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Towarzystwo faktu zaistnienia omyłki, tekst jednolity statutu Funduszu zawierający prawidłową numerację, został inkorporowany do treści prospektów informacyjnych Funduszu opublikowanych na stronie internetowej www.pekaotfi.pl omyłki począwszy od dnia 29 września 2010 r.


Tekst jednolity prospektu z dnia 29 Września 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 19 Listopada 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 22 Listopada 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 3 Grudnia 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 16 Grudnia 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 17 Grudnia 2010r
Tekst jednolity prospektu z dnia 23 Grudnia 2010r


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.