Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Warszawa, 27.11.2019 r.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.) w imieniu:

Pekao Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

ogłasza, że od dnia 27 listopada 2019 r. istnieje możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu między następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu:

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,
Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,
Pekao Akcji Rynków Wschodzących,
Pekao Obligacji Strategicznych,
Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu,
Pekao Surowców i Energii,
Pekao Spokojna Inwestycja,
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego,
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego,
Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pekao Dochodu USD,
Pekao Obligacji i Dochodu,
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu

w trybie określonym w prospekcie informacyjnym Funduszu w Rozdziale III części A w pkt 11.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.