Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zamiarze połączenia Fundusze Zagraniczne z Zagraniczne Fundusze Akcyjne – subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe SFIO


Warszawa, 20.10.2011

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 15, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: subfunduszu Fundusze Zagraniczne z subfunduszem Zagraniczne Fundusze Akcyjne. Subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Fundusze Zagraniczne, natomiast subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 11 października 2011 r. (nr decyzji DFL/VI/4033/36/6/11/U/AP) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe SFIO. Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 24 listopada 2011 r.

Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa od dnia 18 listopada 2011 r. Zlecenia zbycia, odkupienia, zamiany i konwersji jednostek uczestnictwa złożone począwszy od ww. daty nie będą realizowane.

W dniu 25 listopada 2011 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne (subfunduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa subfunduszu Fundusze Zagraniczne (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Zagraniczne Fundusze Akcyjne (subfunduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 24 listopada 2011 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Fundusze Zagraniczne (subfunduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 24 listopada 2011 r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący – Fundusze Zagraniczne, w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Poniżej znajduje się pełna informacja – plik .pdf

Informacja o zamiarze połączenia Pioneer Fundusze Zagraniczne z Zagraniczne Fundusze Akcyjne – subfunduszy wydzielonych w ramach Pioneer Strategie Funduszowe SFIO

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.