Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zakończeniu oferowania jednostek uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w ramach Programu Akumulacji Kapitału, Programu Akumulacji Kapitału PRO, Programu Akumulacji Kapitału JUNIOR, Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Rentier, Programu Inwestycyjnego Xelion oraz Programu Inwestycyjnego Xelion Rentier

Warszawa, 7 października 2011 r.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w związku z połączeniem Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (fundusz przejmowany) z Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (fundusz przejmujący) Uczestnicy, którzy posiadają zawarte umowy o uczestnictwo w Programie Akumulacji Kapitału, Programie Akumulacji Kapitału PRO, Programie Akumulacji Kapitału Junior, Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Rentier, Programie Inwestycyjnym Xelion oraz Programie Inwestycyjnym Xelion Rentier (PAK, PAK PRO, PAK JUNIOR, WPI Rentier, PI Xelion oraz PI Xelion Rentier), w ramach których nabywali jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych FIO, począwszy od dnia 7 października 2011 r. w ramach powyższych programów będą nabywali jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO.

O zamiarze połączenia powyższych funduszy informowaliśmy Państwa w dzienniku „Gazeta Giełdy PARKIET” (z dnia 1 września 2011 r.) oraz na naszej stronie internetowej www.pekaotfi.pl. Na połączenie wyżej wymienionych funduszy wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego.

Informujemy ponadto, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów o uczestnictwo w PAK, PAK PRO, PAK JUNIOR, WPI Rentier, PI Xelion oraz PI Xelion Rentier, w ramach których nabywane były jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych FIO stają się prawami i obowiązkami Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO z dniem wykreślenia Pioneer Obligacji Dolarowych FIO z rejestru funduszy inwestycyjnych.


W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem infolinii 801 641 641 lub telefonu (+48 22) 640 40 40 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (pioneerCOK@pekao-fs.com.pl). Pracownicy naszego Centrum chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.