Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Informacja o zamiarze połączenia Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszem Inwestycyjnym Otwartym

Warszawa, 1.09.2011

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marynarskiej 15, informuje o zamiarze połączenia Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszem Inwestycyjnym Otwartym. Funduszem przejmującym będzie Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, natomiast funduszem przejmowanym będzie Pioneer Obligacji Dolarowych FIO.

Połączenie funduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2011 r. (nr decyzji DFL/VI/4032/27/6/11/U/AP).

Fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 6 października 2011 r.

Fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa od dnia 30 września 2011 r. Zlecenia zbycia, odkupienia i konwersji jednostek uczestnictwa złożone począwszy od ww. daty nie będą realizowane.

W dniu 7 października 2011 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (funduszu przejmowanego) jednostki uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (funduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (funduszu przejmowanego) posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (funduszu przejmowanego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 6 października 2011 r. przez wartość aktywów netto Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO (funduszu przejmującego) przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu 6 października 2011 r.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania ogłoszenia.

Poniżej znajduje się pełna informacja – plik .pdf

Informacja o zamiarze połączenia Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszem Inwestycyjnym Otwartym


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.