Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Ogłoszenie o dokonaniu zmian i przyjęciu nowego brzmienia „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)” z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym ogłasza o dokonaniu zmian i przyjęciu nowego brzmienia „Warunków korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)” („Warunki”).

Zmiany Warunków polegają na rozszerzeniu zakresu i funkcjonalności IVR poprzez:
1. udostępnienie usługi przedstawicielom ustawowym osób ubezwłasnowolnionych bądź małoletnich;
2. udostępnienie usługi reprezentantom i pełnomocnikom osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
3. wprowadzenie odrębnych numerów PIN dla pełnomocników;
4. zastąpienie wspólnego numeru PIN do ePioneer i IVR odrębnymi kodami autoryzacji: PIN do IVR i Hasłem dostępu do ePioneer.

Warunki w nowym brzmieniu obowiązują od dnia 15 kwietnia 2011 r.

Warunki korzystania z Automatycznego Systemu Informacji (IVR)


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.