Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Możliwość dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Warszawa, 25 listopada 2011 r.

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) w imieniu:

Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

ogłasza, że od dnia 25 listopada 2011 r., w związku z połączeniem subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu: subfunduszu Fundusze Zagraniczne z subfunduszem Zagraniczne Fundusze Akcyjne, traci moc ogłoszenie z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczące możliwości dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach Pioneer Strategie Funduszowe SFIO.

W związku z powyższym od dnia 25 listopada 2011 r. nie ma możliwości dokonywania zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu między subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.