Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Oferta promocyjna w ramach kont regularnych „Mój pierwszy fundusz”

100% zniżki w opłacie manipulacyjnej dla nowych Klientów przy otwarciu Konta Regularnego do 31 grudnia 2018 r.

Główne zasady oferty promocyjnej:

1. Oferta skierowana jest do Klientów, którzy:

- nie są obecnie i nie byli w przeszłości uczestnikami funduszy Pekao w ramach Kont Regularnych (w rejestrze uczestników funduszy brak aktywnych bądź zamkniętych Kont Regularnych), przy czym mogą/mogli być uczestnikami Wyspecjalizowanych Programów Inwestycyjnych oraz
- w okresie od 2 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. złożą zlecenie otwarcia Konta Regularnego w funduszach/subfunduszach Pekao objętych Ofertą promocyjną i dokonają wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Prowadzącego dystrybucję.

2. Oferta polega na zwolnieniu z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy otwarciu konta w funduszach/subfunduszach znajdujących się w ofercie produktowej danego Prowadzącego dystrybucję.

3. Maksymalny limit wpłat objęty zwolnieniem z opłaty manipulacyjnej wynosi 100 000 PLN.

Szczegółowe zasady promocji dostępne są w OFERCIE PROMOCYJNEJ W RAMACH KONT REGULARNYCH „MÓJ PIERWSZY FUNDUSZ”.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl oraz u prowadzących dystrybucję. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, czy też usługi doradztwa inwestycyjnego.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.