Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Oferta promocyjna w Programie IKE i Programie IKZE


• 50% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy podpisaniu
Umowy IKE lub Umowy IKZE

• 100% zniżki w opłacie manipulacyjnej przy podpisaniu Umowy IKE oraz Umowy IKZE


Główne zasady oferty promocyjnej:

1. Oferta skierowana jest do Klientów, którzy w okresie od 10 września
do 31 grudnia 2018 r.
włącznie zawrą Umowę IKE i/lub Umowę IKZE,
a także dokonają pierwszej wpłaty odpowiednio do Programu IKE i/lub Programu IKZE.

2. Oferta polegająca na obniżeniu o 50% opłaty manipulacyjnej dotyczy:
a) pierwszej wpłaty do Programu IKE w wysokości co najmniej połowy limitu wpłat na IKE w 2018 r., tj. kwoty nie niższej niż 6 664,50 zł
lub
b) pierwszej wpłaty do Programu IKZE w wysokości pełnego limitu wpłat
na IKZE w 2018 r., tj. 5 331,60 zł.

3. Oferta polegająca na obniżeniu o 100% opłaty manipulacyjnej,
pod warunkiem zawarcia Umowy IKE i Umowy IKZE w tym samym dniu, dotyczy:
a) pierwszej wpłaty do Programu IKE w wysokości pełnego limitu wpłat
na IKE w 2018 r., tj. 13 329 zł,
oraz
b) pierwszej wpłaty do Programu IKZE w wysokości pełnego limitu wpłat
na IKZE w 2018 r., tj. 5 331,60 zł.


Szczegółowe zasady promocji dostępne są w Ofercie Promocyjnej
w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych:
Program IKE i Program IKZE
.


Obejrzyj film
Wideo_IKE_IKZE


Dowiedz się więcej o Programie IKE i Programie IKZE


Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE i Programie IKZE określają Warunki uczestnictwa w tych Programach dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na stronie www.pekaotfi.pl. Z uwagi na to, że Program IKE i Program IKZE są oparte na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao TFI wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.pekaotfi.pl oraz u prowadzących dystrybucję. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, czy też usługi doradztwa inwestycyjnego.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.