Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Rośnie sprzedaż funduszy w Pioneer Pekao TFI

Saldo wpłat i umorzeń funduszy i subfunduszy z oferty Pioneer Pekao TFI przekroczyło w listopadzie sumę 234 mln zł. To aż o 53 mln zł więcej niż w październiku 2014 roku i najwięcej od maja 2013 roku.

Liderem sprzedaży netto w listopadzie został Pioneer Pieniężny, do którego klienci wpłacili ponad 90 mln zł. Na drugim miejscu, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasował się Pioneer Gotówkowy (ponad 85 mln zł). Na trzecim - Pioneer Pieniężny Plus (prawie 49 mln zł). Blisko miliard złotych (ponad 997 mln zł) nowych środków pozyskały te trzy subfundusze od początku bieżącego roku.

Dodatnią sprzedaż netto w minionym miesiącu odnotowały również Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (do którego klienci wpłacili przeszło 30 mln zł), Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji i Pioneer Zmiennej Alokacji 2.

- Rosnące zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi jest kontynuacją trendu z ostatnich miesięcy, nasilonego październikowym obniżeniem stóp procentowych i w konsekwencji oprocentowania lokat. Wzmożony napływ środków do funduszy Pioneer nie wykazał jednak zmian preferencji inwestycyjnych klientów. W listopadzie nadal największym powodzeniem cieszyły się głównie fundusze o najniższym stopniu ryzyka. – poinformował Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

W listopadzie bardzo dobre wyniki osiągnęły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański. Pioneer Akcji Amerykańskich wypracował od początku roku 20,62% stopę zwrotu, a w ciągu ostatnich 2 lat: 44,54%. Podobnie dobrymi wynikami może pochwalić się inny subfundusz – Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który od początku roku osiągnął zysk na poziomie 17,83%, a w ciągu ostatnich 2 lat: 28,97%.

W okresie ostatnich 24 miesięcy dobre wyniki zanotowały również subfundusze: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego: 32,71% oraz Pioneer Dynamicznych Spółek: 32,41%.

W listopadzie wzrosły także aktywa funduszy Pioneer, które na koniec miesiąca wyniosły już ponad 17,1 mld zł.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 40 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.