Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Stabilny fundusz na niestabilne czasy - Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny

Warszawa, dn. 19 stycznia 2016 r.

Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny to nowy subfundusz w ramach linii produktowej „strategie globalne”. Aktywa subfunduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala efektywnie wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych.

W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się zagraniczne fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej, zarówno obligacyjne, jak i akcyjne, lokujące aktywa w różne branże. Stwarza to szansę na wypracowanie zadowalających wyników przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka spadku wartości portfela i ograniczaniu zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela subfunduszu.

„Zmieniające się otoczenie rynkowe powoduje, że coraz więcej osób może poszukiwać jednego funduszu inwestycyjnego, który skupia w sobie cechy kompleksowego rozwiązania na niestabilne czasy – komentuje Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A. - stąd ciekawe na obecną chwilę wydaje się budowanie swojego portfela oszczędności w oparciu o fundusze z mocno zdywersyfikowanymi portfelami, które inwestują globalnie. Do takich rozwiązań należy właśnie subfundusz Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny”.

Zarządzający, dobierając do portfela poszczególne jego składniki z grupy kilkuset najlepszych zagranicznych funduszy różnych kategorii, wykorzystują wiedzę oraz doświadczenie globalnych firm zarządzających aktywami na całym świecie. Ponadto mają możliwość aktywnego zarządzania portfelem, które polega na elastycznej alokacji pomiędzy różne fundusze inwestycyjne reprezentujące podstawowe klasy aktywów oraz różne rynki finansowe.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 1000 zł, kolejne to minimum 500 zł. Subfundusz jest dostępny również w Programie IKE, PAK PRO i PAK Junior.

Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny to subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO.Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.