Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

W czerwcu wzrosty, w lipcu nowy subfundusz i nowa umbrella w ofercie Pioneer Pekao TFI

Warszawa, dn. 17 lipca 2014 r.

Pioneer Pekao TFI w trzecim kolejnym miesiącu zanotowało dodatnią sprzedaż netto – w czerwcu br. saldo wpłat i umorzeń osiągnęło 79 mln zł netto, natomiast w zeszły piątek jego oferta została poszerzona o czwarty już fundusz parasolowy (ang. umbrella fund) – Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Pioneer Walutowy FIO rozpoczął działalność 11 lipca 2014 roku. Jest to fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami prowadzącymi własną politykę inwestycyjną. Powstał on w wyniku przekształcenia pięciu, już istniejących funduszy inwestycyjnych: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO oraz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO.

Jednostki uczestnictwa przekształcanych funduszy stały się z dniem 11 lipca 2014 roku jednostkami uczestnictwa Pioneer Walutowy FIO związanymi z odpowiednimi subfunduszami, to jest: subfunduszem Pioneer Obligacji Europejskich Plus, subfunduszem Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, subfunduszem Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, subfunduszem Pioneer Akcji Europejskich oraz subfunduszem Pioneer Akcji Amerykańskich.

„Pioneer Walutowy FIO to przede wszystkim wygoda – paleta kilku różnych strategii inwestycyjnych dostępnych w ramach jednego funduszu. Nie bez znaczenia jest też jego „parasolowa” konstrukcja, która pozwala unikać opodatkowania z tytułu przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami. To chroni potencjalne zyski uczestników przed pomniejszaniem o podatek dochodowy. Podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. od osiągniętego dochodu jest naliczany dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa z funduszu bądź przy konwersji jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu.” – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes Pioneer Pekao TFI S.A.

Utworzenie nowego funduszu parasolowego jest kolejną, dokonaną w ostatnim czasie zmianą w ofercie produktowej Pioneer Pekao TFI. Dwa dni wcześniej ruszył nowy subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, który wchodzi w skład umbrelli Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzupełnić portfel inwestycji o obligacje wysokodochodowe z różnych regionów i branż.

Klienci najstarszego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od dłuższego czasu kontynuują trend lokowania aktywów w bezpieczne fundusze – pieniężne i gotówkowe, jak również te związane z rynkiem obligacji, co potwierdzają wyniki sprzedażowe uzyskane w czerwcu przez Pioneer Pekao TFI. Niekwestionowanym liderem pod względem pozyskanych nowych środków okazał się Pioneer Obligacji Strategicznych, do którego inwestorzy wpłacili ponad 72 mln zł, a od początku roku już ponad 253 mln zł. Na brak popularności nie może także narzekać Pioneer Gotówkowy, w którym ulokowano ponad 47 mln zł nowych środków, a od stycznia przeszło 218 mln zł. Spore aktywa zgromadziły również Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (ponad 12 mln zł) oraz Pioneer Pieniężny (ponad 10 mln zł).

W porównaniu z poprzednimi miesiącami znacząco wzrosła liczba funduszy i subfunduszy w ofercie Pioneer Pekao TFI, do których klienci chętniej wpłacali środki niż z nich wypłacali. Poza wyżej wymienionymi, dodatni bilans wpłat i umorzeń zanotowały także: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 oraz Pioneer Pieniężny Plus.

Najlepsze wyniki inwestycyjne osiągnęły fundusze z ekspozycją na rynki akcji. W czerwcu największy zwrot z inwestycji 3,18%, zanotował Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, natomiast w skali ostatnich trzech miesięcy Pioneer Akcji Europy Wschodniej 12,48%. Na przestrzeni ostatniego roku oraz dwóch lat najbardziej dochodowym funduszem był Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, który wypracował zysk na poziomie odpowiednio: 22,72% i 46,26%.

Na koniec czerwca wartość aktywów zgromadzonych w funduszach Pioneer wyniosła 16,37 mld zł, wzrastając w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,66%.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.