Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Nowa alternatywa Pioneera - odpowiedź na rekordowo niskie stopy procentowe

Warszawa, 17 marca 2015 r.

Nowa alternatywa Pioneera - odpowiedź na rekordowo niskie stopy procentowe Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, poszerzyło swoją ofertę o nowy subfundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu. To pierwszy produkt z linii tzw. strategii alternatywnych Pioneera, który może przynosić około 5-7 proc. dochodu rocznie. Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody.

W portfelu subfunduszu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu znajdują się zagraniczne fundusze z grupy Pioneera typu target income: Global Multi-Asset Target Income, Real Assets Target Income, Global Equity Target Income i European Equity Target Income. Ich strategia to inwestowanie w instrumenty finansowe, które regularnie przynoszą dochód w formie dywidend, kuponów odsetkowych, a także z tytułu premii od wystawianych opcji. Subfundusz nie posiada benchmarku, a co za tym idzie możliwe jest elastyczne dostosowanie jego portfela do panującej sytuacji rynkowej i dowolna zmiana udziałów poszczególnych subfunduszy Pioneer Funds.

Inwestowanie w różne klasy aktywów przynoszące regularny dochód oraz możliwość koncentrowania się na dowolnych rynkach sprawiają, że osiągane przez subfundusz wyniki nie są zależne tylko od jednego rodzaju aktywów i określonego rynku. Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, daje zatem klientom możliwość uczestniczenia we wzrostach wartości różnych klas aktywów i generowanych przez nie dochodach, a także wykorzystywania zmiennej koniunktury na poszczególnych rynkach globalnych.

- Ostatnie lata dobitnie pokazały, że wiodące gospodarki świata, choć są ze sobą coraz bardziej powiązane, mogą charakteryzować się odmiennymi perspektywami wzrostu. Dodatkowo rekordowo niskie stopy procentowe, przekładające się na niskie oprocentowanie lokat sprawia, że uzyskanie zadowalającego zysku z inwestycji bez podejmowania wyższego ryzyka staje się dużym wyzwaniem. Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu jest wobec tego naszą odpowiedzią i jednocześnie propozycją, która powinna zapewnić klientom w miarę przewidywalny dochód – twierdzi Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz skierowany jest do osób, które poszukują możliwości inwestycji w różne klasy aktywów z całego świata, dobranych pod kątem perspektyw generowania regularnych dochodów oraz wzrostu wartości, przy uwzględnieniu spodziewanej długoterminowej kondycji poszczególnych rynków.

Minimalna kwota inwestycji w subfundusz to 1 tys. zł, a każda kolejna 500 zł.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,79 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 43 fundusze i subfundusze inwestycyjne.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.