Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Klienci funduszy skupiają się na funduszach gotówkowych

Warszawa, 12 marca 2014 r.

Podobnie jak w ciągu ostatnich miesięcy klienci pierwszego w Polsce TFI – Pioneer Pekao w lutym wybierali przede wszystkim fundusze powiązane z rynkiem pieniężnym. Chętnie pozbywali się z kolei funduszy inwestujących w polskie obligacje skarbowe.

Stabilny dopływ nowych środków do funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego oraz wyraźne umorzenia wśród funduszy powiązanych z rynkiem obligacji sprawiły, że saldo wpłat i umorzeń w minionym miesiącu było ujemne i wyniosło niecałe -45 mln zł.

Na poziomie poszczególnych funduszy inwestycyjnych preferencje klientów nie były już jednak tak jednorodne. Wysoką popularnością cieszył się np. Pioneer Obligacji Strategicznych, subfundusz obligacyjny, jednak skupiający się na zagranicznych papierach dłużnych, w tym przedsiębiorstw. Klienci chętnie inwestowali także w akcyjne rynki poza Polską – subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych pozyskał kilkanaście milionów złotych nowych środków.

- Zmienna wartość odkupień, zależna w dużej mierze od sytuacji na rynkach i w gospodarkach światowych, przy stosunkowo stabilnej sprzedaży brutto, nie tylko determinuje miesięczny obraz rynku, ale obrazuje również poszukiwanie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych przez polskich klientów. To niezdecydowanie rynku może sprzyjać skutecznym procesom dywersyfikacji, również geograficznej – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Jeden z najlepszych wyników inwestycyjnych w lutym osiągnął Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja (6,52%) oraz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (5,29%), który w ciągu minionych dwóch lat wypracował stopę zwrotu wynoszącą 39,5%. Chętnie wybierany przez inwestorów Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych zarobił w minionym miesiącu 4,78%, a w ciągu dwóch ostatnich dwóch lat 39,51%. Na uwagę zasługuje również Pioneer Stabilnego Inwestowania inwestujący zarówno w akcje jak i obligacje, który w lutym wzrósł o 2,75%.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnieprawie 16,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%). Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCreditS.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.