Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Pekao TFI Firmą Wysokiej Reputacji 2014

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

Pioneer Pekao TFI zostało laureatem IX edycji prestiżowego badania PremiumBrand i zdobyło tytuł Firmy Wysokiej Reputacji 2014. Badanie wykazało, że rozpoznawalność firmy Pioneer Pekao TFI jest duża – zna ją ponad 78 proc. ankietowanych menadżerów z listy największych firm w Polsce.

Wysoką wartość osiągnął również ogólny wskaźnik reputacji marki Pioneer Pekao TFI, który wyniósł 69 proc. Spośród poszczególnych wymiarów reputacji marki za najbardziej godne wyróżnienia i wnoszące najwięcej w ogólny wizerunek firmy uznano „referencje” - 76 proc. menadżerów było gotowych rekomendować współpracę z Pioneer Pekao TFI innym osobom. Powyżej średniej uplasowały się również dwa inne aspekty reputacji marki: „atmosfera medialna” (75 proc.) oraz „firma, jako partner biznesowy” (72 proc.).

– Tytuł Firmy Wysokiej Reputacji, po raz kolejny przyznany Pioneer Pekao TFI, jest dla nas szczególnym wyróżnieniem oraz mobilizacją do dalszej wytężonej pracy. Jest także potwierdzeniem, że oferujemy wysoką jakość produktów i usług, zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających klientów. Reputacja jako ważny składnik budowania wizerunku stanowi jeden z kluczowych elementów kształtowania dobrych relacji biznesowych. Cieszymy się, że nasze działania są tak wysoko oceniane i pozytywnie postrzegane wśród respondentów – mówi Andrzej Cieślar, dyrektor zarządzający w Pioneer Pekao TFI, odpowiedzialny za pion sprzedaży i marketingu.

Przeprowadzone badanie potwierdziło również, że firma Pioneer Pekao TFI jest dobrze znana na polskim rynku, identyfikuje ją blisko 80 proc. badanych menadżerów, najczęściej są to osoby zajmujące stanowiska kierownicze w firmach o międzynarodowym zasięgu i obrotach ponad 100 mln złotych.

Badanie wykonano na przełomie maja i czerwca 2014 metodą CATI na grupie menadżerów największych firm w Polsce. Ocenę reputacji przeprowadzono w oparciu o jeden globalny wskaźnik reputacji, a do jego konstrukcji posłużyło pięć następujących wymiarów: „referencje”, „atmosfera medialna”, „zaangażowanie społeczne”, „firma jako pracodawca” oraz „firma jako partner biznesowy”. Za realizację badania odpowiadał Dom Badawczy MAISON. Autorem metodologii jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Dominika Maison, zaś organizatorem MMT Management. Projekt prowadzony jest od 2006 roku.Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,26 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. Kontakt dla mediów:

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.