Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Pekao TFI: kwiecień ponownie na plusie

Warszawa, dn. 10 maja 2016 r.

Sprzedaż netto funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosła w kwietniu 10,8 mln złotych. To kolejny miesiąc - po marcu - z dodatnim saldem sprzedaży. Największym zainteresowaniem nieustannie cieszy się subfundusz Pioneer Gotówkowy.

W kwietniu do funduszy i subfunduszy inwestycyjnych Pioneer pozyskano ponad 515 mln złotych nowych środków, przy dość dużym poziomie odkupień na poziomie 504,2 mln złotych – w efekcie sprzedaż netto wyniosła 10,8 mln złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się subfundusze o niskim poziomie ryzyka tj. Pioneer Gotówkowy z bilansem wpłat i umorzeń wynoszącym 29 mln zł i Pioneer Pieniężny, który odnotował sprzedaż netto na poziomie ponad 19 mln zł.

Dodatni bilans wpłat i umorzeń w kwietniu osiągnęły również m.in.: Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu.

„Preferencje naszych klientów w ostatnich miesiącach są względnie stałe – wciąż główny strumień pieniędzy płynie do funduszy o niskim poziomie ryzyka, w tym rozwiązań opartych o rynki globalne. Inwestorzy chętnie wybierają również fundusze obligacji korporacyjnych” – podkreśla Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.

W odniesieniu do wyników inwestycyjnych w kwietniu br. wyróżnił się Pioneer Akcji Europy Wschodniej, generując stopę zwrotu na poziomie 5,0%, co uplasowało go w czołówce w swojej kategorii oraz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, który dla inwestycji w złotówce, zarobił 4,9%. Pioneer Akcji Europy Wschodniej wypracował satysfakcjonujący wynik również za ostatnie 3 miesiące na poziomie 16,30% (29.01 – 29.04.2016).

Pioneer Pekao TFI poszerzyło w minionym miesiącu dotychczasową ofertę Program Systematycznego Oszczędzania Moja Perspektywa o dwa nowe portfele Portfel obligacyjny – Rodzina Plus oraz Portfel konserwatywny – Rodzina Plus. Kierowane są one do osób zainteresowanych oszczędzaniem na przyszłość swoją i dzieci, które chcą zainwestować środki z myślą o przyszłości swoich dzieci, ale jednocześnie nie są skłonne podejmować zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W skład Portfela konserwatywnego - Rodzina Plus oprócz subfunduszy o charakterze dłużnym wchodzi subfundusz inwestujący część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Z kolei w Portfelu obligacyjnym – Rodzina Plus środki są dzielone tylko pomiędzy trzy subfundusze dłużne.

„Od wielu już lat zachęcamy naszych klientów do systematycznego oszczędzania. Jako pierwsi na polskim rynku kapitałowym stworzyliśmy program systematycznego oszczędzania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Od tej pory minęło ponad 20 lat, a my wciąż poszerzamy i udoskonalamy nasze rozwiązania – dodaje Krzysztof Lewandowski – nowe portfele doskonale uzupełniają dotychczasową ofertę umożliwiając efektywne gromadzenie kapitału na przyszłość także inwestorom o dużej awersji do ryzyka.”

Na koniec kwietnia 2016 r. wartość aktywów funduszy Pioneer wyniosła 16,43 mld zł.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,43 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.