Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Obligacji i Dochodu: nowy subfundusz Pioneer Pekao TFI

Warszawa, 9 lipca 2014 r.

Pioneer Pekao TFI - najstarsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w kraju, 9 lipca br. wprowadziło do oferty nowy subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, który wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą uzupełnić portfel inwestycji o obligacje wysokodochodowe z różnych regionów i branż.

Subfundusz będzie lokował nie mniej niż 70% wartości aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds, które inwestują w obligacje denominowane w różnych walutach, emitowane przez rządy, międzynarodowe instytucje finansowe, jak również przedsiębiorstwa z różnych regionów świata. Oznacza to, że klient, za pośrednictwem zagranicznych funduszy Pioneer, zyska dostęp do zróżnicowanych typów obligacji, w tym do obligacji wysokodochodowych (ang. high-yield bonds), co da mu szansę – przy umiarkowanym poziomie ryzyka - na wypracowanie wyższych zysków w porównaniu do klasycznych funduszy obligacji skarbowych.

„Potencjał zysku obligacji wysokodochodowych sprawia, że są one uznawane na całym świecie za atrakcyjny komponent zróżnicowanego portfela inwestycji. Pioneer Obligacji i Dochodu będzie pośrednio inwestował w obligacje firm, które niższą wiarygodność kredytową rekompensują inwestorom dodatkową „premią za ryzyko”. Dodatkowo zarządzający stawiają na staranną selekcję emitentów, dywersyfikację portfela, wybór obligacji, które posiadają najlepsze zabezpieczenie oraz aktywną alokację pomiędzy emitentami z różnych branż i regionów świata. ” – mówi Piotr Szulec, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Wzrostowi wartości portfela powinna sprzyjać kontynuacja poprawy kondycji światowej gospodarki, postępujące ożywienie w strefie euro, stabilna sytuacja amerykańskiej gospodarki, jak również niezłe perspektywy rysujące się przed wybranymi gospodarkami azjatyckimi, czy – patrząc szerzej – rynkami wschodzącymi. Elastyczna polityka inwestycyjna pozwala zarządzającemu optymalnie dostosowywać skład portfela do aktualnej sytuacji w różnych segmentach rynku instrumentów dłużnych.

„Utrzymanie się pozytywnych tendencji makroekonomicznych, przy rekordowo niskich stopach procentowych, sprzyja poszukiwaniu alternatywnych form inwestycji, które mogłyby przynieść wyższe zyski niż tradycyjne fundusze obligacyjne. Warto zatem rozważyć uzupełnienie portfela inwestycji o fundusze działające na globalnym rynku obligacji korporacyjnych i wysokodochodowych.” - dodaje Piotr Szulec.

Dystrybucja nowego subfunduszu we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie kraju rozpoczyna się w dniu 11 lipca br.

Pełna lista funduszy i subfunduszy oferowanych przez Pioneer Pekao TFI dostępna jest pod adresem www.pekaotfi.pl.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,26 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.