Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Bardzo dobre wyniki inwestycyjne wspierają sprzedaż funduszy Pioneer

Warszawa, 9 czerwca 2015 r.

Pioneer sprzedał w maju jednostki uczestnictwa w funduszach na kwotę blisko 420 mln zł brutto. Sprzedaż netto wyniosła 18 mln zł, co wynika z wyższego niż zwykle poziomu odkupień będących konsekwencją dużej zmienności na rynkach. W obszarze zainteresowań Klientów coraz większego znaczenia nabierają subfundusze z udziałem akcji. W efekcie liderem sprzedaży netto został Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, który w maju pozyskał blisko 40 mln zł nowych środków, a od debiutu – 13 marca br. ponad 90 mln zł. Na wysokie zainteresowanie wpływają dobre perspektywy gospodarcze krajów rozwiniętych oraz osiągnięte wyniki inwestycyjne subfunduszy. W dziesiątce funduszy o najwyższych stopach zwrotu w ostatnich 5 latach – aż 3 fundusze akcyjne należą do Pioneer Pekao TFI, zdecydowanego orędownika długoterminowego oszczędzania.

Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu, czerpie korzyści z inwestycji w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody, tj. dywidendy czy kupony od obligacji. Dotychczasowe wysokie zainteresowanie funduszem wśród Klientów to efekt niskiej atrakcyjności lokat bankowych i w konsekwencji przenoszenia oszczędności z banku do funduszy. Na drugim miejscu pod kątem sprzedaży netto uplasował się Pioneer Pieniężny Plus z kwotą 30 mln zł. Trzecie miejsce wypracował subfundusz Pioneer Gotówkowy, który zebrał blisko 24 mln zł nowych środków.

W maju, podobnie jak w kwietniu, mieliśmy kontynuację napływu środków do funduszy z udziałem akcji. Pioneer Strategii Globalnej pozyskał prawie 16,5 mln zł nowych środków, a Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego – blisko 14 mln zł. Inwestorzy dostrzegają bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy akcyjnych oraz postępujące ożywienie gospodarcze w Europie i na wybranych rynkach azjatyckich.

- Wzmożone zainteresowanie funduszami z udziałem akcji to efekt m.in. bardzo dobrych wyników inwestycyjnych tych funduszy w perspektywie ostatnich lat. Uważni inwestorzy, którzy analizują wyniki inwestycyjne zauważą fakt, że głównie długoterminowe oszczędzanie przynosi zamierzone efekty inwestycyjne. Zwrot z inwestycji na przełomie ostatnich 5 lat w przypadku wybranych funduszy mógł wynieść nawet 100% - mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Pioneer Pekao TFI zarządza funduszami lokującymi środki klientów na całym świecie. Wiele z nich osiągnęło bardzo dobre wyniki inwestycyjne zarówno w krótkim jak i długim horyzoncie czasowym. Najlepszy wynik spośród wszystkich subfunduszy dostępnych na rynku wypracował Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych z 104,9% stopą zwrotu w okresie ostatnich 5 lat. W analogicznym okresie Pioneer Akcji Amerykańskich wzrósł o 93,4%, a Pioneer Akcji Europejskich o 77,1%. Wszystkie trzy fundusze znajdują się w gronie 10 funduszy z najwyższą stopą zwrotu za ostatnie 5 lat.

Na koniec maja 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 18,2 mld zł.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 18,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie około 40 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao S.A. (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.