Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Pekao TFI sprzedał fundusze za ponad 1,35 mld zł w 2013 r.

Warszawa, 9 grudnia 2013 r.

Pioneer Pekao TFI sprzedał fundusze za ponad 1,35 mld zł w 2013 r.

To był świetny rok dla Pioneer Pekao TFI. W 2013 r. klienci pierwszego w Polsce TFI zakupili fundusze i subfundusze o wartości ponad 1,35 mld zł, aktywa wzrosły w tym czasie o 9,6%, do 16,4 mld zł. Pieniądze trafiały przede wszystkim do funduszy pieniężnych, a także akcyjnych.

Saldo wpłat i umorzeń do funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI, wyłączając ruch środków w funduszu dedykowanemu jednemu inwestorowi instytucjonalnemu, wyniosło w całym 2013 roku ponad 1,35 mld zł. To prawie 10-krotnie więcej niż w roku 2012. W samym grudniu saldo było natomiast ujemne (niecałe -295 mln zł).

Równocześnie wzrosły aktywa funduszy zarządzanych przez Pioneer Pekao Investment Management i na koniec grudnia 2013 r. wyniosły ponad 16,41 mld zł. Pioneer Pekao umocnił w ten sposób swoją pozycję największego TFI dla klientów indywidualnych w Polsce.

- To był dobry rok dla funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy chętnie korzystali z możliwości dywersyfikacji, jakie oferują TFI – inwestując w akcje, obligacje korporacyjne i instrumenty pieniężne. Wpłatom do funduszy sprzyjało nie tylko niskie oprocentowanie lokat bankowych, ale także rosnące zyski wybranych funduszy. W nowym roku kluczem do sukcesu wciąż będzie odpowiednia dywersyfikacja portfeli, spodziewamy się bowiem podwyższonej zmienności na rynkach– mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Najlepsze wyniki w 2013 r. uzyskały fundusze związane z rynkiem akcji. Pioneer Akcji Amerykańskich zyskał w skali roku 23,89%, Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja 12,69%, a Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego 9,72%. Także w ciągu dwóch ostatnich lat fundusze zarządzane przez Pioneer Pekao mogą pochwalić się wysokimi zyskami: wspomniany Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja zyskał w tym okresie dla swoich klientów 37,89%, a Pioneer Elastycznego Inwestowania 12,97%.

Najpopularniejszą klasą aktywów w ubiegłym roku wśród klientów Pioneer Pekao TFI były jednak fundusze rynku pieniężnego i gotówkowe, do których napłynęło ponad 1,6 mld zł nowych środków. Z drugiej strony inwestorzy pozbywali się funduszy powiązanych z rynkiem obligacji skarbowych. Rosło zainteresowanie rynkiem akcji, szczególnie funduszami inwestującymi na rynkach zagranicznych i w sektorze małych i średnich spółek. Pioneer Dynamicznych Spółek był czwartym – pod względem wpłat nowych środków – funduszem Pioneer Pekao. Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnieponad 16,4 mld złotych.

Pioneer Pekao TFIposiada w ofercie 39 funduszyi subfunduszy inwestycyjnych.


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCreditS.p.A.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.