Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Brexit – chwila nerwowości i powrót optymizmu wśród klientów

Warszawa, dn. 8 lipca 2016 r.

W oczekiwaniu na referendum w Wielkiej Brytanii klienci nie podejmowali zbyt dużego ryzyka inwestycyjnego, jednak ich nastroje uspokoiły się już kilka dni po ogłoszeniu wyników głosowania.

W czerwcu najwięcej nowych środków pozyskał subfundusz Pioneer Gotówkowy, do którego inwestorzy wpłacili prawie 218 mln zł (w pierwszym półroczu ponad 1,2 mld zł) i który zakończył miniony miesiąc oraz pierwsze półrocze br. z dodatnim bilansem sprzedaży. Nabycia w Pioneer Gotówkowy pomniejszone o umorzenia wyniosły w czerwcu prawie milion złotych, zaś w pierwszym półroczu 2016 r. 295 mln złotych. Również Pioneer Pieniężny zakończył ubiegły miesiąc na plusie – czerwcowa sprzedaż netto osiągnęła poziom 5,7 mln zł. Dodatnie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) odnotowały także subfundusze: Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pioneer Dochodu USD oraz Pioneer Surowców i Energii.

Fundusze Pioneer pozyskały w czerwcu prawie 463 mln zł nowych środków. Natomiast odkupienia, których wzmożony poziom można było obserwować szczególnie w okresie przed i po brytyjskim referendum, wyniosły 687 mln zł. Odpływy z funduszy okazały się przejściowe - już po kilku dniach optymizm wśród inwestorów powrócił a sytuacja się ustabilizowała, jednak miesiąc zakończył się ujemną sprzedażą netto, która wyniosła - 224 mln zł.

- Ostatnie miesiące to okres dużej zmienności na rynkach, spowodowanej oczekiwaniami i reakcją na brytyjskie referendum oraz zmienną perspektywą co do kolejnych podwyżek stóp procentowych w USA. Po krótkotrwałym spadku nastrojów inwestorów związanym z Brexitem, powrócili oni do funduszy – podkreśla Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. – W takich zmiennych warunkach dobrze sprawdzają się rozwiązania oparte o różne klasy aktywów, o umiarkowanym poziomie ryzyka, czy też fundusze obligacji korporacyjnych z wybranych regionów i branż, które są w stanie wypracować na tak trudnym rynku dodanie stopy zwrotu.

W ofercie Pioneer Pekao TFI na uwagę zasługują m.in. subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, który w czerwcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 1,89% i odpowiednio 6,08% w pierwszym półroczu 2016 r., a także Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny z wynikiem 1,46% za ostatnie 3 miesiące (30.03-30.06.2016) oraz 1,96% od początku roku (30.12.2015 – 30.06.2016).

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,14 mld zł na koniec czerwca 2016 r.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,14 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.