Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Maj bez niespodzianek: fundusze o niskim poziomie ryzyka pierwszym wyborem klientów

Warszawa, dn. 8 czerwca 2016 r.

Maj nie zaskoczył zmianą podejścia klientów do funduszy inwestycyjnych Pioneer - wciąż największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze pieniężne i gotówkowe. Inwestorzy co drugą złotówkę wpłacili do subfunduszu Pioneer Gotówkowy, natomiast co czwarta trafiła do subfunduszu Pioneer Pieniężny.

Pioneer Gotówkowy od wielu miesięcy jest najpopularniejszym subfunduszem w ofercie Towarzystwa - tylko w maju pozyskał prawie 197 mln zł nowych środków, a od początku roku nabycia wyniosły ponad miliard złotych. W maju sprzedaż netto subfunduszu wyniosła 52,7 mln złotych, zaś saldo nabyć i umorzeń za pierwsze 5 miesięcy tego roku kształtowało się na poziomie 293,6 mln złotych.

Drugim najczęściej wybieranym subfunduszem jest Pioneer Pieniężny, który pozyskał prawie 89 mln zł nowych środków, a saldo nabyć i umorzeń wyniosło 18,7 mln zł. Dodatnią sprzedaż netto w minionym miesiącu odnotowały również: Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Dochodu USD, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Surowców i Energii a także Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu.

Fundusze Pioneer pozyskały w maju prawie 417 mln zł nowych środków, przy poziomie odkupień w wysokości 440 mln zł, w wyniku czego miesiąc zakończył się ujemną sprzedażą netto, która wyniosła - 23 mln złotych.

- Inwestorzy wciąż najchętniej wybierają fundusze o relatywnie niskim poziomie ryzyka, jednak trzeba podkreślić, że w ramach dywersyfikacji, której od początku pozostajemy gorącym orędownikiem, zawsze warto uzupełniać portfel inwestycyjny o fundusze z ekspozycją globalną, inwestujące w różne klasy aktywów, takie jak np. Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny. Obecnie ciekawą alternatywę stanowią również fundusze globalne inwestujące na rynku obligacji korporacyjnych, czy fundusze, których celem jest osiągniecie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. – podkreśla Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.

Biorąc pod uwagę wypracowane wyniki od początku roku (30.12.2015 – 31.05.2016), na uwagę zasługują: Pioneer Obligacji i Dochodu, który wypracował stopę zwrotu na poziomie 4,12%, Pioneer Obligacji Strategicznych ze stopą zwrotu 2,95%, Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu odpowiednio 1,42% i Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny z wynikiem od początku roku na poziomie 1,57%. Wartość aktywów funduszy Pioneer na koniec maja 2016 r. wyniosła 16,4 mld zł.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.