Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Kolejne wzrosty w Pioneer Pekao

Warszawa, dn. 7 listopada 2014

W październiku saldo wpłat i umorzeń funduszy i subfunduszy Pioneer Pekao TFI wyniosło ponad 181 mln zł, co jest najlepszym wynikiem uzyskanym od maja 2013 roku. To głównie zasługa wysokiego bilansu sprzedaży w segmencie rozwiązań o niskim stopniu ryzyka. Z kolei najlepsze wyniki inwestycyjne ponownie wypracowały subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański wydzielone w ramach funduszu parasolowego Pioneer Walutowy FIO.

Liderem sprzedaży netto w październiku, podobnie jak w poprzednim miesiącu, został Pioneer Pieniężny Plus, do którego klienci wpłacili ponad 77 mln zł. Na kolejnych miejscach uplasowały się Pioneer Gotówkowy (ponad 76 mln zł ) oraz Pioneer Pieniężny (ponad 52 mln zł). Od początku roku te trzy subfundusze pozyskały netto łącznie ponad 772 mln zł nowych środków.

W październiku wysokie, dodatnie saldo wpłat i umorzeń odnotował Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (przeszło 26 mln zł), natomiast debiutujący w lipcu Pioneer Obligacji i Dochodu uzyskał prawie 8 mln zł. W okresie ostatnich czterech miesięcy klienci wpłacili do niego już prawie 60 mln zł nowych środków.

Dodatnią sprzedaż netto w minionym miesiącu odnotowały również Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pioneer Surowców i Energii oraz Pioneer Akcji Europy Wschodniej.

- Miesiąc październik był kontynuacją trendu z poprzednich miesięcy. Inwestorzy coraz odważniej korzystali z oferty funduszy, aczkolwiek znaczna część środków trafiła do funduszy o najniższym stopniu ryzyka. Z pewnością na rosnące zainteresowanie funduszami ma wpływ obniżenie stóp procentowych i w konsekwencji oprocentowania lokat. – poinformował Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich wypracował w ciągu ostatnich 6 miesięcy 15,41% stopę zwrotu, od początku roku 17,37%, w ciągu minionych 12 miesięcy 21,46%, a za ostatnie 2 lata – aż 40,14%. Bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi może pochwalić się również inny subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer Walutowy FIO – Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego. W ostatnich 6 miesiącach uzyskał 13,05%, od początku roku 15,87%, za ostatni rok: 17,36%, a za ostatnie 2 lata: 26,64%.

W okresie ostatnich 24 miesięcy spore wzrosty zanotowały również subfundusze: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego: 35,18%, Pioneer Dynamicznych Spółek: 34,52% oraz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych: 33,95%.

W październiku wzrosły także aktywa funduszy Pioneer, które na koniec miesiąca wyniosły już ponad 16,9 mld zł.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,9 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 40 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.