Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Fundusze inwestycyjne Pioneer – kolejny miesiąc na plusie

Warszawa, dn. 7 września 2016 r.

Sierpień okazał się kolejnym z rzędu miesiącem, w którym klienci zdecydowali się zainwestować swoje oszczędności za pośrednictwem funduszy Pioneer. Dobre wyniki osiągane przez poszczególne fundusze, jak również pozytywne nastawienie klientów przełożyły się na 100 mln złotych dodatniej sprzedaży netto w miesiącu sierpniu. Fundusze Pioneer pozyskały ostatecznie 498 mln zł nowych środków, natomiast umorzenia utrzymały się na ograniczonym poziomie i wyniosły 398 mln złotych.

Funduszami, które były chętnie wybierane w sierpniu przez naszych klientów i które osiągnęły dodatnią sprzedaż netto były przede wszystkim Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Pieniężny Plus, Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny oraz Pioneer Obligacji Strategicznych. Oczywiście niezaprzeczalnym liderem sprzedaży pozostał subfundusz Pioneer Gotówkowy, który w sierpniu pozyskał prawie 165 mln złotych nowych środków (ponad 1,5 miliarda od początku roku). Nabycia pomniejszone o umorzenia wyniosły prawie 34 mln złotych. Dużym zainteresowaniem, niewiele mniejszym od ww. subfunduszu, cieszył się również Pioneer Pieniężny, który zgromadził 130 mln nowych środków i równocześnie osiągnął w sierpniu najwyższą wśród funduszy Pioneer sprzedaż netto (nabycia pomniejszone o umorzenia) na poziomie 55 mln złotych.

- Sierpniowe napływy do naszych funduszy potwierdzają, że klienci wciąż poszukują na rynku alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych
– mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. – Aktualne uwarunkowania rynkowe i zachowanie się tradycyjnych klas aktywów sprawiają, że inwestorzy chętniej niż dotychczas wybierają alternatywne strategie inwestycyjne, często oparte na wielu klasach aktywów, dzięki czemu zauważalnie uniezależniają się od wahań rynkowych, nie tracąc jednocześnie szansy na relatywnie wyższy wynik inwestycyjny.

Pod względem osiągniętych w minionym miesiącu wyników inwestycyjnych na uwagę zasługują m.in. subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, z wynikiem 1,28% i odpowiednio 8,64% od początku roku, Pioneer Obligacji Strategicznych, ze stopą zwrotu na poziomie 0,96% w ub. miesiącu i 5,90% (w okresie 30.12.2015 - 31.08.2016), Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny z wynikiem 0,38% za sierpień i 4,31% od początku roku oraz Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu z wynikiem odpowiednio 0,20% i 3,96%.

Na koniec sierpnia 2016 r. wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosła 16,67 mld zł.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,67 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.