Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Sprzedaż funduszy Pioneer nabiera tempa

Warszawa, dn. 7.05.2015 r.

Sprzedaż netto funduszy Pioneer wyniosła w kwietniu ponad 180 mln złotych vs. 80 mln w marcu, zaś kwietniowa sprzedaż brutto osiągnęła blisko 600 mln zł. Dla Pioneer Pekao TFI miniony miesiąc upłynął przede wszystkim pod znakiem wzmożonego wzrostu zainteresowania funduszami z udziałem akcji i dużego sukcesu funduszu Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, który od debiutu – 13 marca br. pozyskał już ponad 50 mln zł.

Liderem sprzedaży netto w kwietniu został Pioneer Pieniężny, który pozyskał 59,5 mln zł nowych środków oraz Pioneer Pieniężny Plus z kwotą 48 mln zł. Trzecie miejsce wypracował fundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu, który zebrał w kwietniu od klientów blisko 43 mln zł nowych środków. Subfundusz, który rozpoczął sprzedaż jednostek uczestnictwa 13 marca br., czerpie korzyści z inwestycji w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody, tj. dywidendy, kupony od obligacji, pozyskał już w sumie ponad 50 mln zł. Wysokie zainteresowanie funduszami to efekt zarówno rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych i w konsekwencji transfer oszczędności do funduszy, jak również dobrych wyników samych funduszy.

Jednak kwiecień to przede wszystkim przyspieszenie napływu środków klientów do funduszy z udziałem akcji tj. Pioneer Strategii Globalnej (40 mln zł) oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (29 mln zł), co wyraźnie wskazuje na fakt, że inwestorzy w końcu zauważyli wzrosty na wielu globalnych rynkach akcji oraz poprawę wskaźników makroekonomicznych w poszczególnych regionach świata, a przede wszystkim w Europie oraz wybranych gospodarkach Azji.

- Spodziewane przyśpieszenie gospodarcze w Europie i poprawa w Azji, a w konsekwencji wzrosty na tamtejszych rynkach akcji wpłynęły mobilizująco na znaczącą zwyżkę sprzedaży funduszy lokujących środki na ww. rynkach akcji. Inwestorzy analizują również wyniki historyczne funduszy rynków globalnych, które to w perspektywie choćby ostatnich 12 miesięcy przyniosły wysokie stopy zwrotu - przekonuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował 11,76% stopę zwrotu. Z kolei Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego w podobnym okresie uzyskał wynik 9,62%. Wysoką, bo 21,66% stopę zwrotu, w analogicznym okresie, wypracował subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego z ekspozycją na chiński rynek akcji ale również obligacji korporacyjnych. Jeden z najlepszych produktów w swojej kategorii na krajowym rynku akcji – Pioneer Dynamicznych Spółek wzrósł o 10,83% w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Na koniec kwietnia 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 18,1 mld zł.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,79 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 43 fundusze i subfundusze inwestycyjne.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.