Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Pekao TFI: kwiecień miesiącem dodatniej sprzedaży

Warszawa, 7 maja 2014 r.

Saldo wpłat i umorzeń w funduszach oraz subfunduszach detalicznych Pioneer w kwietniu osiągnęło poziom ponad 33 mln zł netto. Największym zainteresowaniem cieszyły się: Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Gotówkowy oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, a w dłuższym okresie czasu największe zwroty z inwestycji osiągnęły fundusze akcyjne.

Ostatni miesiąc pokazał, że inwestorzy najchętniej wpłacali środki do: Pioneer Obligacji Strategicznych (ponad 66 mln zł), Pioneer Gotówkowy (ponad 25 mln zł) oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego (ponad 16 mln zł), do których od początku roku łącznie wpłynęło prawie 298 mln zł netto.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła liczba funduszy i subfunduszy z oferty Pioneer Pekao TFI, które cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Poza wyżej wymienionymi inwestorzy swoje pieniądze lokowali także w: Pioneer Pieniężny, Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pioneer Strategii Globalnej (wcześniejszy Pioneer Fundusze Zagraniczne), Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja, Pioneer Elastycznego Inwestowania, Pioneer Dynamicznych Spółek, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 oraz Pioneer Pieniężny Plus.

Panująca od dłuższego czasu wysoka zmienność na giełdzie skłania inwestorów do poszukiwania stabilniejszych form inwestowania, dlatego wielu z nich ulokowało swoje aktywa w funduszach o mniejszym stopniu ryzyka, miedzy innymi papierów dłużnych oraz rynków pieniężnych. Inwestorzy wciąż dość niepewnie podchodzą do funduszy inwestujących w akcje spółek giełdowych, choć wiele z nich ostatnio wypracowuje bardzo korzystne stopy zwrotu – przekonuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Niektóre fundusze tego typu z oferty Pioneer Pekao za ostatni rok czy dwa lata przyniosły dwucyfrowe zyski. Pioneer Dynamicznych Spółek w ciągu roku zwiększył swoją wartość o 25,5%, natomiast przez ostatnie dwa lata wzrósł aż o 48,6%. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego osiągnął przez ostatnie 12 miesięcy stopę zwrotu na poziomie 30%, natomiast w skali 24 miesięcy prawie 40%. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych może pochwalić się zyskiem wypracowanym w ciągu całego roku na poziomie 20,2%, a w dwa razy dłuższym okresie o 36,8%. Z kolei Pioneer Akcji Europejskich wzrósł przez rok o 16,7 %, a przez dwa lata o 34,4%.

Na koniec kwietnia wartość aktywów zgromadzonych w funduszach Pioneer Pekao TFI wyniosła prawie 16,15 mld zł, czyli nastąpił wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem.Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.


 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.