Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Duża zmienność wpływa na preferencje klientów Pioneer

Warszawa, dn. 6 lipca 2015 r.


Duża zmienność na rynkach w ostatnim miesiącu, spowodowana nawarstwieniem się różnego typu ryzyk o charakterze głównie geopolitycznym, nie pozostała bez wpływu na zachowanie inwestorów. Sprzedaż netto funduszy Pioneer w czerwcu była ujemna i wyniosła -174 mln zł.

Część inwestorów zdecydowała się natomiast wykorzystać zaistniałą przecenę na rynkach do tego, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w subfundusze z udziałem akcji, które na przestrzeni ostatnich lat pokazują dobre i rosnące wyniki inwestycyjne. W efekcie wartość sprzedaży brutto była dość wysoka i wyniosła w czerwcu 263 mln zł.


Liderem sprzedaży netto w czerwcu został subfundusz Pioneer Gotówkowy, który pozyskał 26 mln zł nowych środków. Warto przypomnieć, że wg Analizy Online subfundusz Pioneer Gotówkowy jest jednym z trzech funduszy, które na przestrzeni ostatnich 5 lat co miesiąc wypracowywały dodatni wynik inwestycyjny. Na kolejnych miejscach uplasowały się fundusze inwestujące na rynkach globalnych, co tylko potwierdza, że globalny zasięg oraz duża dywersyfikacja portfela odgrywają co raz większą rolę w preferencjach klientów. Pioneer Strategii Globalnej zebrał ponad 7 mln zł, Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu uzyskał 6,5 mln zł, a Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych odnotował ponad 5 mln zł napływu nowych środków.

- Zauważamy rosnące zainteresowanie funduszami z udziałem akcji z ekspozycją na rynki globalne. To efekt dobrych wyników historycznych tych funduszy, ale również zmiany podejścia inwestorów, którzy w sytuacji niskich stóp procentowych, szukają potencjału zysku na rynkach zagranicznych - mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Pomimo dużych zawirowań na rynku wiele funduszy Pioneer nadal utrzymuje dobre lub nawet bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnięte w tym roku czy na przestrzeni ostatnich lat. Wśród nich wyróżnić można subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, który w ciągu ostatniego półrocza wypracował 14,58%, a za okres 2 lat 43,20% stopę zwrotu czy fundusz Pioneer Akcji Europejskich, który zarobił odpowiednio 14,61% i 34,51%. Dobrze zachowują się również wybrane fundusze obligacji. Inwestujący m.in. w wysokodochodowe obligacje amerykańskie subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus wypracował analogicznie 6,23% i 15,32% stopę zwrotu, a Pioneer Obligacji i Dochodu 4,80% stopę zwrotu od początku roku.

Na koniec czerwca 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,7 mld zł.Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 43 fundusze i subfundusze inwestycyjne.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao S.A. (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.