Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer: sprzedaż rośnie z miesiąca na miesiąc

Warszawa, 6 marca 2015 r.

W lutym łączna sprzedaż netto funduszy Pioneer wyniosła ponad 170 mln zł, co było wynikiem o 40 mln zł lepszym od uzyskanego w styczniu. Sprzedaż brutto od początku roku wyniosła 990 milionów zł. Dobre wyniki inwestycyjne funduszy skłaniają klientów Pioneer Pekao TFI do większego zainteresowania funduszami zorientowanymi na rynki globalne.

W lutym najwyższą sprzedaż, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zanotowały subfundusze: Pioneer Pieniężny Plus, Pioneer Pieniężny oraz Pioneer Gotówkowy, które pozyskały kolejno prawie: 83 mln zł, 59 mln zł i 44 mln zł nowych środków. Wysokie zainteresowanie funduszami pieniężnymi to przede wszystkim efekt niskiego oprocentowania lokat i depozytów bankowych.

Mimo, że najpopularniejsze produkty to nadal fundusze obligacji i rynków pieniężnych to jednak obecna sytuacja rynkowa, pozytywne prognozy gospodarcze oraz perspektywy dalszych wzrostów poszczególnych regionów przekładają się na rosnące zainteresowanie funduszami inwestującymi na globalnych rynkach akcji.

Odczuwalna poprawa wskaźników makroekonomicznych, w połączeniu z panującą hossą na rozwiniętych rynkach akcji oraz perspektywami wzrostu dla poszczególnych regionów, stanowią zachętę dla inwestorów do lokowania aktywów w fundusze z ekspozycją na rynki globalne. To dobra propozycja jeśli chodzi dywersyfikację inwestycji. W ciągu ostatnich kilku lat fundusze akcji rynków globalnych przyniosły relatywnie wysokie stopy zwrotu – przekonuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Wysokiemu zainteresowaniu klientów sprzyjają dobre wyniki historyczne wypracowane przez fundusze lokujące środki w różnych regionach świata - zarówno w krótkim, jak i długim terminie. Pioneer Akcji Europejskich tylko w lutym wypracował zysk na poziomie 6,34 proc., a od początku roku 10,59 proc. W okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskał 13,82 proc. stopę zwrotu. Pioneer Strategii Globalnej wzrósł w analogicznych okresach o 3 proc., 5,10 proc. i 12,08 proc., z kolei Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych wypracował w lutym 7,13 proc., a od początku roku 12,41 proc. stopę zwrotu.

Fundusze rynków zagranicznych to doskonała propozycja dla inwestorów stawiających na długoterminowe inwestycje. Wyniki inwestycyjne np. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych w okresie minionych 24 miesięcy to aż 45,47 proc., Pioneer Akcji Europejskich 35,65 proc.

Na koniec lutego 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,79 mld zł.


Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,79 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 43 fundusze i subfundusze inwestycyjne.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.