Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Bardzo dobry początek roku w Pioneer Pekao TFI

Warszawa, 6 lutego 2015 r.

W pierwszym miesiącu 2015 roku sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy Pioneer przekroczyła kwotę pół miliarda złotych, zaś sprzedaż netto ponad 130 milionów złotych. Pomimo tego, że wciąż najpopularniejsze były fundusze pieniężne i gotówkowe, widać coraz większe zainteresowanie klientów funduszami z udziałem akcji, szczególnie tych z ekspozycją na globalne rynki akcji.

Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, największym zainteresowaniem w styczniu 2015 roku cieszyły się subfundusze o niskim profilu ryzyka. Liderem sprzedaży netto został Pioneer Pieniężny, który pozyskał ponad 84 mln zł nowych środków. Wysokie, dodatnie saldo wpłat i umorzeń zanotował również Pioneer Pieniężny Plus (ponad 56 mln zł) oraz Pioneer Gotówkowy, do którego klienci wpłacili ponad 47 mln zł nowych środków.

Od pewnego czasu inwestorzy jednak coraz przychylniej spoglądają na fundusze inwestujące część swoich portfeli na rynkach akcji, szczególnie te, oferujące zarówno globalny zasięg, jak i dużą dywersyfikację portfela. Sprzyjają temu zarówno bardzo dobre wyniki historyczne osiągnięte dotychczas przez te fundusze zarówno w krótkim, jak i długim terminie, jak również perspektywy dalszego dynamicznego wzrostu, rysujące się przed konkretnymi już gospodarkami czy rynkami akcji. Bardzo dobrym przykładem jest subfundusz zrównoważony Pioneer Strategii Globalnej, który pozyskał w samym tylko styczniu 7,5 mln zł nowych środków, Pioneer Akcji Europejskich czy też Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego.

- Cały czas obserwujemy sytuację, w której wielu inwestorów zniechęconych niskim oprocentowaniem lokat i depozytów bankowych szuka możliwości inwestycyjnych przynoszących wyższą stopę zwrotu. Stąd tak duże i niesłabnące zainteresowanie naszymi funduszami pieniężnymi czy obligacyjnymi. Jednak w przeciwieństwie do roku ubiegłego widać już coraz wyraźniej grupę inwestorów poszukujących rozwiązań inwestycyjnych w ramach funduszy z szeroko zdywersyfikowanymi portfelami inwestycji i lokującymi środki w różnych regionach świata. Przekłada się to na większe niż dotychczas zainteresowanie naszymi funduszami inwestującymi na amerykańskim czy europejskim rynku akcji, ale również w Azji, np. w Chinach – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Wśród nich bardzo dobrymi wynikami może pochwalić się subfundusz Pioneer Akcji Amerykańskich, który w okresie ostatnich 12 miesięcy uzyskał 27,89% stopę zwrotu, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który przyniósł stopę zwrotu na poziomie 24,96%, Pioneer Strategii Globalnej ze stopą zwrotu na poziomie 11,45%, czy też Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, który zyskał 8,84%.

Na koniec stycznia 2015 roku aktywa funduszy i subfunduszy Pioneer wyniosły 17,46 mld zł.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.