Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

W lipcu w funduszach Pioneer sprzedaż wyraźnie przyspieszyła

Warszawa, dn. 4 sierpnia 2016 r.

Wyjaśnienie sytuacji dotyczącej wyniku brytyjskiego referendum oraz decyzji amerykańskiego Fed dotyczącej poziomu stóp procentowych w USA, wyraźnie uspokoiło inwestorów i przełożyło się na ich dynamiczny, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, powrót na rynek. Świadczą o tym lipcowe wyniki sprzedaży funduszy Pioneer, które pozyskały w lipcu ponad 515 mln zł nowych środków. Umorzenia, w przeciwieństwie do ostatnich miesięcy były zdecydowanie niższe, i wyniosły w lipcu 371 mln złotych. W sumie lipiec fundusze Pioneera zakończyły dodatnią sprzedażą netto, która wyniosła ponad 143 mln zł.

W lipcu najwięcej nowych środków pozyskał subfundusz Pioneer Gotówkowy, do którego inwestorzy wpłacili prawie 178 mln zł (od początku roku ponad 1,4 mld zł). Nabycia w Pioneer Gotówkowy pomniejszone o umorzenia wyniosły w lipcu ponad 39 mln zł, a od początku roku ponad 333 mln złotych. Niewiele ustępowało mu zainteresowanie funduszem Pioneer Pieniężny, który zakończył ubiegły miesiąc sprzedażą na poziomie ponad 152 mln zł (sprzedaż netto osiągnęła w lipcu poziom blisko 85 mln zł. Wyraźnie większym zainteresowaniem cieszyły się również subfundusze Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, czy też Pioneer Surowców i Energii, gdzie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) było dodatnie.

- Ostatni miesiąc to kolejny dowód na to, że inwestorzy, tak jak dotychczas, niechętnie inwestują swoje oszczędności w warunkach podwyższonej zmienności i niepewności, natomiast wraz z powrotem pozytywnego sentymentu na rynek, natychmiast zwiększają swoje zainteresowanie produktami, mogącymi przynieść relatywnie wyższą stopę zwrotu, niż oprocentowanie depozytów bankowych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. – W tak zmiennym otoczeniu rynkowym od lat najlepszą receptą na sukces i osiągnięcie dobrych wyników inwestycyjnych w dłuższym terminie, pozostaje właściwa dywersyfikacja portfela własnych oszczędności, o różne rozwiązania produktowe.

W ofercie Pioneer Pekao TFI na uwagę zasługują m.in. subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu, który w lipcu wypracował stopę zwrotu na poziomie 1,11% i odpowiednio 7,26% od początku roku, Pioneer Obligacji Strategicznych, który zarobił odpowiednio 1,95% i 4,89%, Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny z wynikiem 1,92% za lipiec i 3,91% od początku roku, a także Pioneer Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, z wynikiem 1,39% w lipcu i 3,76% od początku roku.

Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,43 mld zł na koniec lipca 2016 r.


Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,4 mld złotych. Pioneer Pekao TFI S.A. posiada w ofercie ponad 40 subfunduszy i funduszy inwestycyjnych.

Kontakt dla mediów:
Agata Stępniewska
tel. kom.: 669 450 156
tel.: 22 640 41 11
e-mail: agata.stepniewska@pioneerinvestments.com


Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A. 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.