Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer Pekao TFI: rośnie sprzedaż funduszy Pioneer

Warszawa, dn. 4 czerwca 2014 r.

Pioneer Pekao TFI w kolejnym miesiącu odnotowuje dodatnią sprzedaż netto. Saldo wpłat i umorzeń w funduszach oraz subfunduszach detalicznych najstarszego i największego pod względem liczby klientów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce osiągnęło w maju poziom ponad 57 mln zł netto i było najwyższe od listopada zeszłego roku.

Kolejny miesiąc z rzędu klienci Pioneer Pekao TFI więcej wpłacali do funduszy niż z nich wypłacali. Najpopularniejszy w maju okazał się Pioneer Obligacji Strategicznych, który pozyskał ponad 56 mln zł nowych środków, a od początku roku już ponad 180 mln zł. Do Pioneera Gotówkowego w ostatnim miesiącu wpłynęło ponad 48 mln zł, natomiast od początku roku inwestorzy wpłacili do niego środki o łącznej wartości ponad 171 mln zł. Na uwagę zasługuje również Pioneer Pieniężny, do którego klienci wpłacili w maju ponad 24 mln zł.

Dodatnie saldo odnotowały również: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.

Niskie stopy procentowe skłaniają inwestorów do poszukiwania bardziej rentownych produktów finansowych przez co rośnie popularność funduszy inwestycyjnych. Z drugiej strony, jak pokazał ostatni miesiąc, utrzymująca się od dłuższego czasu wysoka zmienność na giełdzie skłania wiele osób do lokowania swoich aktywów poza warszawską giełdą. Stąd popularnością cieszą się fundusze z ekspozycją na rynki europejskie - przekonuje Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

Najlepszy wynik inwestycyjny w maju uzyskał Pioneer Akcji Europy Wschodniej (12,44%) oraz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (3,91%). W ciągu 12 miesięcy najbardziej zyskowny okazał się Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (18,06%). Największym zyskiem wypracowanym w ciągu 24 miesięcy może się pochwalić Pioneer Dynamicznych Spółek (60,26%). Warto także zwrócić uwagę na Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, który wzrósł o 49,06% w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy.

Na koniec maja wartość aktywów zgromadzonych w funduszach Pioneer wyniosła 16,26 mld zł.

Pioneer Pekao TFI jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 16,26 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 39 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych. Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 27 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.