Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Pioneer rozbudowuje Program PAK Pro i PAK Junior

Warszawa, dn. 29 maja 2015 r.

Pioneer Pekao TFI S.A., troszcząc się o dostarczenie swoim klientom jak najlepszych możliwości gromadzenia oszczędności, rozbudował dwa programy inwestycyjne: Program Akumulacji Kapitału Pro i Program Akumulacji Kapitału Junior (PAK Pro i PAK Junior) o 4 subfundusze: Pioneer Pieniężny Plus, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego. Nowa oferta zostaje uruchomiona z dniem 29 maja 2015 r., stając się doskonałą okazją do budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

PAK Pro i PAK Junior to rozwiązania dla tych, którzy chcą regularnie oszczędzać. PAK Pro jest kierowany do osób pełnoletnich, natomiast PAK Junior utworzono z myślą o najmłodszych. Oba Programy umożliwiają inwestowanie w dowolnie wybrane – spośród oferowanych w ramach PAK Pro i PAK Junior - fundusze i subfundusze Pioneer zróżnicowane pod względem potencjału zysku oraz poziomu ryzyka, strategii inwestycyjnej oraz zasięgu geograficznego. Ponadto, ww. Programy cechują się dużą elastycznością, polegającą m.in. na możliwości oszczędzania w PLN, a w przypadku subfunduszy walutowych również w EUR lub USD, jak również na swobodzie w ustalaniu częstotliwości wpłat. Po zakończeniu inwestowania w PAK Pro lub PAK Junior zgromadzone środki nadal „pracują” na koncie w funduszu/subfunduszu, a o terminie wypłaty decyduje oszczędzający.

Pioneer Pekao TFI S.A. do szerokiego grona funduszy i subfunduszy oferowanych w Programach dodał kolejne: - Pioneer Pieniężny Plus, Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu, Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego oraz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego.

- Aktualizując listę funduszy i subfunduszy kierowaliśmy się zasadą optymalizacji oferty pod względem preferencji Klientów i możliwości, jakie dają produkty stanowiące dobrą alternatywę dla innych form oszczędzania. Pioneer Pieniężny Plus to jeden z najpopularniejszych i najmniej ryzykownych produktów Pioneer. Subfundusz Pioneer Alternatywny – Globalnego Dochodu czerpie korzyści z inwestycji w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody. Z kolei Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego należy do grona subfunduszy, które w ostatnich 12 miesiącach mogą się pochwalić jedną z wyższych osiągniętych stóp zwrotu. Nowa oferta Pioneer stanowi więc doskonałą propozycję dla budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, stanowiącego alternatywę dla np. rekordowo niskiego oprocentowania lokat bankowych. – wskazuje Piotr Szulec, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Przystępując do jednego z ww. Programów, wystarczy podpisać umowę i wybrać przynajmniej jeden fundusz. Następnie należy określić czas trwania inwestycji zakładający przedział od 5 lub 10 lat oraz Deklarowaną Kwotę Inwestycji, czyli sumę, którą zamierzamy wpłacić w wybranym okresie.Pioneer Pekao TFI S.A. jest najstarszym i największym pod względem liczby klientów towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 18,1 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie około 40 funduszy i subfunduszy inwestycyjnych.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI S.A. jest spółka Pioneer Pekao Investment Management S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao S.A. (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada ponad 85-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund – trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 28 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Londynie. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.
 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2019 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.