Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności


 
 

Działalność charytatywna Pekao TFI S.A.

Polityka działalności charytatywnej

Tak niewiele potrzeba, by pomóc tak wielu
Hołdując idei społecznej odpowiedzialności biznesu, stałym elementem działalności Pekao TFI S.A. jest wspieranie inicjatyw prospołecznych. Dobroczynność to dla Pekao TFI S.A. nie tylko satysfakcja z niesienia pomocy potrzebującym, ale przede wszystkim efekt poczucia odpowiedzialności wobec potrzeb i wyzwań stojących przed społeczeństwem oraz chęć wniesienia osobistego wkładu w kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości.

Wyrównywanie szans
Ofiarność to nie tylko odruch serca, to także przewidywanie i chęć osobistego wpływu na to, jak będzie wyglądać społeczeństwo przyszłości. Dlatego Pekao TFI S.A. w ramach prowadzonej przez siebie polityki charytatywnej, skupia się przede wszystkim na wspieraniu inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: ubogich, chorych, osieroconych, niepełnosprawnych, ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi, a w szczególności zaś wspiera organizacje, których cele statutowe obejmują:

  • ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, dożywianie, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych,
  • wspieranie idei tworzenia rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci,
  • wspieranie edukacji najuboższych dzieci oraz utalentowanej młodzieży z ubogich środowisk,
  • ochronę dzieci przed przemocą, pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom,
  • rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych,
  • pomoc rodzinom wielodzietnym, wspieranie najmłodszych poprzez fundowanie stypendiów edukacyjnych,
  • ułatwianie dostępu młodzieży niepełnosprawnej do zajęć sportowych i krzewienie wśród niej idei kultury fizycznej i sportu, jako jednej z form rehabilitacji.

Wszystkie prośby o wsparcie przesyłane do Pekao TFI S.A. są wnikliwie analizowane. Warunkiem rozpatrzenia prośby jest nadesłanie wniosku o wsparcie w formie darowizny. W zakresie działań charytatywnych decyzje o przyznaniu darowizny podejmowane są przez Zarząd Pekao TFI S.A. Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu konkretnej inicjatywy prospołecznej Pekao TFI S.A. kieruje się określonymi powyżej zasadami zaangażowania społecznego.

 
Zobacz również
Przydatne programy do pobrania: Adobe Reader  |  Java Sun

© 2018 Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.