×
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
(opłata wg cennika operatora)
* dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych

Witamy
w Pekao TFI

Pioneer Pekao TFI S.A. zmieniło nazwę na Pekao TFI S.A.
Zmianie uległy również nazwy funduszy i subfunduszy.

Szanowni Państwo,

Historia polskiego rynku funduszy inwestycyjnych i początki współpracy Pioneera z Bankiem Pekao S.A. sięgają lat 90-tych XX wieku. Ponad 25 lat temu Pioneer Pekao TFI S.A. (wówczas jako Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A.), przy bliskiej współpracy z Bankiem Pekao S.A. utworzyło pierwszy na polskim rynku fundusz inwestycyjny (powierniczy). Przeszło ćwierć wieku bliskiej współpracy zaowocowało utworzeniem ponad 60 funduszy inwestycyjnych, którym w tym okresie powierzyło swoje oszczędności aż 1,5 miliona Klientów.

Wieloletnia współpraca obu instytucji nabrała zupełnie nowego wymiaru. W grudniu 2017 r. Bank Pekao S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao Investment Management S.A., a tym samym – pośrednio - wyłącznym właścicielem Pioneer Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dzięki tej zmianie staliśmy się częścią największej grupy finansowej w Polsce, co daje wiele nowych możliwości dalszego rozwoju i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W związku z tym, Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniła nazwę na: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.). Zmianie uległy również nazwy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A., nazwy wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oraz usług i systemów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szczegółami.

Z poważaniem,
Zespół Pekao TFI S.A.
Dotychczas Obecnie
Nazwa Towarzystwa
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Logotyp
Pekao TFI Pekao TFI
Strona internetowa Towarzystwa
www.pioneer.com.pl www.pekaotfi.pl
Usługi i systemy
ePioneer eFunduszePekao
TelePioneer TeleFunduszePekao
Strona internetowa Usługi eFunduszePekao
https://ePioneer.pekao-fs.com.pl https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl
Adresy e-mail
fundusz@pioneerinvestments.com fundusz@pekaotfi.pl
PioneerCOK@pekao-fs.com.pl pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl
Adres do wysyłki potwierdzeń i innych informacji obowiązkowych Funduszu
Korespondencja@PotwierdzeniaPioneer.com Potwierdzenia@Pekaotfi.com (adres wyłącznie do wysyłki potwierdzeń i innych informacji
obowiązkowych Funduszu, prosimy na niego nie odpowiadać)
Fundusze inwestycyjne
subfundusze: subfundusze:
Pioneer Pieniężny Pekao Pieniężny
Pioneer Pieniężny Plus Pekao Pieniężny Plus
Pioneer Obligacji Plus Pekao Obligacji Plus
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2
Pioneer Stabilnego Wzrostu Pekao Stabilnego Wzrostu
Pioneer Stabilnego Inwestowania Pekao Stabilnego Inwestowania
Pioneer Zrównoważony Pekao Zrównoważony
Pioneer Akcji Polskich Pekao Akcji Polskich
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja Pekao Akcji - Aktywna Selekcja
Pioneer Dynamicznych Spółek Pekao Dynamicznych Spółek
subfundusze: subfundusze:
Pioneer Gotówkowy Pekao Gotówkowy
Pioneer Obligacji i Dochodu Pekao Obligacji i Dochodu
Pioneer Dochodu USD Pekao Dochodu USD
Pioneer Obligacji Strategicznych Pekao Obligacji Strategicznych
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu
Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Pacyfiku Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Pacyfiku
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pekao Akcji Rynków Wschodzących
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
Pioneer Surowców i Energii Pekao Surowców i Energii
subfundusze: subfundusze:
Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny
Pioneer Strategii Globalnej Pekao Strategii Globalnej
Pioneer Strategii Globalnej - dynamiczny Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny
Pioneer Zmiennej Alokacji Pekao Zmiennej Alokacji
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
Pioneer Elastycznego Inwestowania Pekao Elastycznego Inwestowania
subfundusze: subfundusze:
Pioneer Obligacji Europejskich Plus Pekao Obligacji Europejskich Plus
Pioneer Akcji Europejskich Pekao Akcji Europejskich
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Pekao Obligacji Dolarowych Plus
Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Pioneer Akcji Amerykańskich Pekao Akcji Amerykańskich
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
Pioneer Global Multi-Asset Target Income FIZ Pekao Global Multi-Asset Target Income FIZ
Wyspecjalizowane programy inwestycyjne
Program Pioneer Indywidualne Konta Emerytalne Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI
Program Pioneer Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Program Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Pekao TFI
Program Aktywnego Oszczędzania Pioneer Program Aktywnego Oszczędzania
Pracowniczy Program Oszczędnościowy Pioneer Pracowniczy Program Oszczędnościowy
Nazwy pozostałych programów bez zmian. Zmiana nazw - pobierz plik pdf
Bez zmian pozostają:
  • dotychczasowe zasady uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. oraz w wyspecjalizowanych programach inwestycyjnych,
  • adres Towarzystwa, tj. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa,
  • numery telefonów kontaktowych,
  • numery rachunków bankowych funduszy do wpłat bezpośrednich (należy tylko używać nowej nazwy odbiorcy przelewu i zastępować w nazwach funduszy słowo „Pioneer" słowem „Pekao").
W lutym 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa z Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w skrócie: Pekao TFI S.A. (dalej: Towarzystwo).
Tak, zmianie uległy nazwy wszystkich funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez nasze Towarzystwo, w nazwach których słowo „Pioneer” zastąpione zostało słowem „Pekao”. Wykaz zmian nazw funduszy inwestycyjnych i wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych znajduje się w zakładce „ZMIANA NAZW”.
Nie, zarówno opłaty manipulacyjne, jak i wysokość wynagrodzenia za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych nie zmienią się.
Co do zasady nie. Jedynie Uczestnicy, którzy dokonują wpłat bezpośrednich ze swojego konta na rachunki funduszy są proszeni o używanie nowej nazwy odbiorcy przelewu i zastępowanie w nazwach funduszy słowa „Pioneer” słowem „Pekao”. Same rachunki bankowe funduszy do wpłat bezpośrednich pozostają bez zmian.
Nie, jednak prosimy o możliwie szybkie zaktualizowanie nazwy odbiorcy przelewu, gdyż według stanu faktycznego, nazwa funduszy zmieniła się.
Zmianie uległy tylko nazwy tych programów, w których występowało słowo „Pioneer”, natomiast nazwy pozostałych programów nie uległy zmianie. Bez zmian pozostały nazwy programów: PAK PRO, PAK Junior, Program Moja Perspektywa, Program Super Basket. Wykaz zmian nazw programów, które ulegly zmianie, znajduje się w zakładce „ZMIANA NAZW”.
Nie, warunki uczestnictwa w programach oszczędnościowych nie uległy zmianie. Zmiana miała jedynie charakter „techniczny” związany ze zmianą nazwy Towarzystwa i funduszy, które dostępne są w ramach danego programu. Nie zmieniły się opłaty w programach oszczędnościowych, bez zmian zostały wysokości minimalnych i kolejnych wpłat oraz wszystkie inne zasady uczestnictwa w programach.
Wszelkie informacje dostępne dotychczas na stronie internetowej www.pioneer.com.pl, w tym dokumenty obowiązkowe funduszy, dostępne są pod nowym adresem: www.pekaotfi.pl.
Numery telefonów kontaktowych nie zmieniły się. W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 (opłata wg cennika operatora). Numery telefonów oraz numer faksu do Towarzystwa również nie zmieniły się.
Nie, pocztowe adresy korespondencyjne nie uległy zmianie, nie zmienił się adres siedziby spółki, tj. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Tak, zmienił się adres mailowy do Centrum Obsługi Klienta, tzw. COK. Nowy adres to: pekaotfiCOK@pekao-fs.com.pl

Zmianie uległ również adres kontaktowy do Towarzystwa, nowy adres kontaktowy jest następujący: fundusz@pekaotfi.pl

Nie, zmiana ma charakter „techniczny” i nie ma żadnego wpływu na Państwa oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pekao. Państwa oszczędności są zarządzane wciąż przez ten sam zespół zarządzających, wspieranych wiedzą analityków. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa środki były efektywnie zarządzane.

Usługa „ePioneer” zmieniła nazwę na „eFunduszePekao” i jest dostępna pod nowym adresem e-mail https://eFunduszePekao.pekao-fs.com.pl. Zasady korzystania z usługi pozostały bez zmian.

Natomiast System „TelePioneer” zmienił nazwę na „TeleFunduszePekao”. Numery telefonów do składania zleceń telefonicznych pozostały bez zmian.

Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pekao są nadal zarządzane przez to samo Towarzystwo i podlegają wytycznym z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo podlega wciąż nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego a aktywa Funduszy przechowywuje ten sam depozytariusz co dotychczas tj. Bank Pekao S.A. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Zmianie uległy jedynie nazwy spółki, funduszy i programów.
Tak, prosimy o używanie nowej nazwy odbiorcy przelewu i zastępowanie w nazwach funduszy słowa „Pioneer” słowem „Pekao”. Same rachunki bankowe funduszy do wpłat bezpośrednich pozostają bez zmian.
Nie. Chcemy jedynie uprzedzić, że wkrótce zmianie ulegnie adres mailowy, z którego otrzymują Państwo potwierdzenia transakcji drogą elektroniczną. Nowy adres mailowy do wysyłki potwierdzeń transakcji drogą elektroniczną jest następujący: potwierdzenia@pekaotfi.com.
Tak, wszyscy Uczestnicy funduszy inwestycyjnych Pekao zostaną poinformowani o zmianach pocztą tradycyjną, bądź pocztą email w zależności od wybranego przez Państwa sposobu otrzymywania korespondencji. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pekaotfi.pl.
Wycena jednostek uczestnictwa funduszy Pekao dostępna jest na stronie internetowej www.pekaotfi.pl, u dystrybutorów, w prasie codziennej a także na infolinii 801 641 641.
Dystrybucja naszych funduszy nie uległa zmianie. Fundusze inwestycyjne Pekao są dostępne – jak dotychczas - w oddziałach Banku Pekao S.A., w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao S.A. a także w placówkach DI Xelion.
Nie, sieć dystrybucji funduszy inwestycyjnych Pekao nie uległa zmianie. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Państwa dotychczasowym doradcą.
Nie, numery rachunków bankowych do wpłat bezpośrednich nie uległy zmianie.
Zmiana nazwy Towarzystwa i funduszy to wynik zmian właścicielskich. W grudniu 2017 r. Bank Pekao S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Pekao Investment Management S.A., a tym samym – pośrednio – wyłącznym właścicielem Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nasze Towarzystwo w pełni dołączyło więc do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
Tak, razem ze zmianą nazwy Towarzystwa i funduszy zmianie uległ logotyp Towarzystwa, dotychczasowy „żagiel” związany z Grupą Pioneer został zastąpiony „żubrem”, który związany jest z Grupą Kapitałową Banku Pekao S.A, do której teraz należy Towarzystwo.
Nie. Choć nazwa obu instytucji brzmi podobnie, to nasze Towarzystwo – Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. należy w pełni do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., natomiast PKO TFI związane jest z innym bankiem, tj. Bankiem PKO BP. Pomimo podobnych nazw to dwie różne instytucje finansowe.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu:
(opłata wg cennika operatora)
* dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych
Informacja prawna

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pekaotfi.pl. Lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na www.pekaotfi.pl.

Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Pieniężny do 100%, Pekao Pieniężny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Stabilnego Inwestowania do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 do 100% oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO do 100%.

Aktywa subfunduszy: Pekao Gotówkowy, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Elastycznego Inwestowania mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym): Pekao Akcji Polskich, Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pekao Akcji - Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Elastycznego Inwestowania, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

Informacje na temat dokonanych połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy inwestycyjnych znajdują się na stronie www.pekaotfi.pl.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Wskazane opłaty obniżają stopę zwrotu z inwestycji. Zasady ustalania i pobierania opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont Uczestnika w funduszach objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na rynku, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.

Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiał reklamowy Kwiecień 2018 r.